INFORMATOR – 15.06

08:00 Otwarcie CENTRUM ZAWODÓW

Wydawanie PAKIETÓW STARTOWYCH

10:30 Zakończenie wydawania

PAKIETÓW STARTOWYCH

11:00 START X BIEGU 5 MIL

11:29 Pierwszy zawodnik na mecie

11:38 Pierwsza zawodniczka na mecie

11:40 Posiłek regeneracyjny cz. 1

13:20 CEREMONIA  WRĘCZENIA PUCHARÓW NAJLEPSZYM ZAWODNIKOM

I DRUŻYNOM

13:40 LOTERIA FANTOWA

Posiłek regeneracyjny cz. 2

14:00 ZAKOŃCZENIE IMPREZY