SOMW RP

          STOWARZYSZENIE OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RP

 

Założone zostało 12 lutego 1992 roku, osobowość prawną uzyskało 25 lutego 1993 r. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem koleżeńskim, skupiającym oficerów Marynarki Wojennej pozostających w rezerwie, w stanie spoczynku lub pełniących czynną służbę wojskową.

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej integruje środowiska oficerów różnych pokoleń, mieszkających w kraju i za granicą – wszystkich tych, których łączy wierność polskiej banderze wojennej i szacunek dla tradycji Marynarki Wojennej RP. Stowarzyszenie wspiera rozwój Marynarki Wojennej i popularyzuje jej rolę w systemie obronnym państwa. Jako zrzeszenie koleżeńskie członkowie Stowarzyszenia wspierają się i udzielają pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Członkowie Stowarzyszenia organizują spotkania, rozszerzają kontakty
z kolegami mieszkającymi za granicą, organizują zloty jubileuszowe absolwentów – oficerów Marynarki Wojennej. Uczestniczą w życiu polskich sił morskich, wspierają działalność twórczą i publicystyczną.