dOB

GDYŃSKI DYWIZJON OKRĘTÓW BOJOWYCH

Powstał na bazie rozformowania dwóch dywizjonów: dywizjonu Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych i dywizjonu Okrętów Rakietowych. Obecnie w skład dywizjonu Okrętów Bojowych wchodzą dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, trzy okręty rakietowe typu Orkan
oraz korweta zwalczania okrętów podwodnych. Zadania do jakich
są przeznaczone to m.in. wykonywanie pojedynczych i zespołowych uderzeń rakietowych na okręty nawodne i statki przeciwnika, zwalczanie sił napadu powietrznego przeciwnika, osłona przeciw okrętowa własnych okrętów nawodnych i statków, osłona przeciwlotnicza własnych okrętów nawodnych i statków oraz patrolowanie, ochrona własnych szlaków komunikacyjnych i wyznaczonych rejonów oraz poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych

W dobie zagrożenia terrorystycznego, nowym zadaniem, przed którym stoją siły dywizjonu, jest zapewnienie ochrony okrętom i statkom biorącym udział w konwojach. Okręty dywizjonu mogą również wymuszać przestrzeganie embarga nałożonego przez organizacje międzynarodowe, organizować ewakuację ludzi z rejonów objętych walkami, brać udział
w misjach stabilizacyjnych na obszarach objętych konfliktami, prowadzić szeroko rozumiane operacje humanitarne (zarówno samodzielnie,
jak i we współdziałaniu z innymi okrętami i rodzajami sił zbrojnych)
oraz brać udział w akcjach likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof technicznych.