DECATHLON

DECATHLON

Decathlon kolejny raz zawita na terenie PW Gdynia.

W tym roku nasz sponsor przekaże NAJLEPSZYM BIEGACZOM – BONY GOTÓWKOWE, które będzie można spieniężyć w sklepach DECATHLON!

Za współpracę Dziękujemy.

5 MIL

https://www.decathlon.pl/