X BIEG 5 MIL- ZAPISY

ZAPISY ZAMKNIĘTE.

 

1. FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY – DO BIEGU INDYWIDUALNEGO 
2. LISTA  ZAPISANYCH  ZAWODNIKÓW

WSZYSTKIE OSOBY MUSZĄ DOKONAĆ ZAPISÓW INDYWIDUALNYCH!!!
Warunkiem uczestnictwa w klasyfikacji drużynowej jest zapis indywidualny*

3. FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY – DO BIEGU  DRUŻYNOWEGO 
Osoby biorące udział w BIEGU 5 MIL, które nie posiadają przepustki osobowej na teren PORTU WOJENNEGO GDYNIA, proszone są
o wypełnienie formularza.
*W przypadku nie wypełnienia formularza, każdy zawodnik będzie zobowiązany pobrać jednorazową przepustkę osobową
z Biura Przepustek w dzień BIEGU.
4. ZAPISY NA PRZEPUSTKĘ DO PORTU WOJENNEGO GDYNIA 
wymagane jeśli w formularzu zgłoszeniowym nie wpisano dowodu osobistego*

Dodatkowo* Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego proszone są o wypełnienia formularza

5. FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY – OSÓB Z POZA GRANICY