PODZIĘKOWANIE ZA MEDAL

ORGANIZATOR BIEGU 5 MIL
wyraża Serdeczne Podziękowanie Panu Sławomirowi DYNEK za możliwość skorzystania ze zdjęcia jego autorstwa, które zostało wykorzystane do projektu medalu w VII edycji BIEGU.

Dziękujemy

5 MIL