Przeskocz do treści

INFORMATOR

Organizatorem BIEGU 5 MIL jest
Gdyński Dywizjon Okrętów Bojowych
oraz Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP.

PLAN RAMOWY
08:00- Otwarcie CENTRUM ZAWODÓW
            Wydawanie PAKIETÓW STARTOWYCH
10:30- Zakończenie wydawania PAKIETÓW STARTOWYCH
11:00- START VII BIEGU 5 MIL
11:29- Pierwszy zawodnik na MECIE
11:38- Pierwsza zawodniczka na MECIA
11:40- PASTA RARTY cz. 1
12:30- Ceremonia  wręczenia pucharów
            najlepszym zawodnikom i drużynom
12:50- Loteria fantowa
13:00- PASTA PARTY cz. 2
13:45- ZAKOŃCZENIE IMPREZY

 
PARKING I WEJŚCIE NA TEREN PORTU WOJENNEGO

WEJŚCIE NA PORT
Osoby, które poprawnie wypełniły formularz
na wejście do PW Gdynia, mogą wejść
za okazaniem dokumentu tożsamości.
Osoby, które nie wypełniły formularzu,
zobowiązane są do pobrania
przepustki jednorazowej z Biura Przepustek.
Biuro przepustek mieści się przed
bramą wjazdową nr 2. Wydawanie przepustek
będzie odbywało się od 08:00 do 14:00.

SAMOCHÓD
Wjazd samochodem
bez posiadania przepustki
na teren PW Gdynia nie jest możliwy,
z wyjątkiem pojazdów wojskowych i pojazdów VIP.
W dniu Biegu zostanie wydzielony parking
dla uczestników biegu, zgodnie z załączoną mapką.
W związku z ograniczonymi miejscami postojowymi,
osoby z poza garnizonu proszone są o przyjazd, już
w godzinach porannych.
Od godz. 10:45 do 12:20 przejazd na trasie
zostanie w całości wyłączony w czasie trwania biegu.
 
ODBIÓR PAKIETÓW
Podstawą odbioru pakietu startowego
jest złożeniu własnoręcznego podpisu
w biurze zawodów oraz weryfikacja danych
na podstawie dokumentu tożsamości.
Odbiór pakietu startowego można dokonać
tylko osobiście w biurze w dniu zawodów,
bez możliwości odbioru za inną osobę.

5 MIL

PARKING